Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2014

ΘΥΜΗΣΟΥ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ - ΈΛΛΗ ΛΑΜΠΕΤΗ

Η ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ

ΜΕΤΑΓΕΙΤΝΙΩΝ (διάστημα περίπου 16 Αυγούστου - 15 Σεπτεμβρίου, Ημέρες 29). Κατά τον Πλούταρχο, ο μήνας αυτός ονομάσθηκε έτσι, επειδή κατά το διάστημα αυτό οι άνθρωποι μετοικούσαν, άλλαζαν δηλαδή κατοικία, άρα και γείτονες. Κατ’ αυτόν τον μήνα επραγματοποιείτο μια μικρή σχετικά εορτή, τα μεταγείτνια, με γυμνικούς αθλητικούς αγώνες. Ο μήνας αυτός εσήμαινε και το τέλος τού υποχρεωτικού στρατιωτικού έτους.
Στο Κράτος της ΄Ηλιδος ο μήνας αυτός (2ος τού έτους) ονομάζετο Απολλώνιος.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες τού 776 π.Χ., απετέλεσαν, την χρονική αφετηρία επί τη βάσει τής οποίας οι Ηλείοι και αργότερα όλοι οι Έλληνες χρονολογούσαν πλέον τα επόμενα ιστορικά γεγονότα.
Η τετραετία από τους Αγώνες τού 776 μέχρι την παραμονή τής πραγματοποιήσεως τών επομένων (δεύτερων στην σειρά) Ολυμπιακών Αγώνων ονομάσθηκε 1η Ολυμπιάς.
Η 2η Ολυμπιάς αναφέρεται στο χρονικό διάστημα από τους δεύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες τού έτους 772 π.Χ. (κατά την χριστιανική χρονολόγηση), μέχρι την πραγματοποίηση τών τρίτων στην σειρά Ολυμπιακών Αγώνων τού 768 κ.ο.κ.
Έτσι, αρίθμιζαν όλες τις Ολυμπιάδες: 1η Ολυμπιάς, 2η, 3η, 4η, 5η Ολυμπιάς κλπ.
Για τον προσδιορισμό μάλιστα τών ενδιαμέσων ετών μεταξύ δύο Ολυμπιάδων, χρησιμοποιείται η έκφραση, όπως: «Το 2ο έτος τής πρώτης Ολυμπιάδος», που σημαίνει το έτος 775, καθ’ ότι το πρώτο έτος τής πρώτης Ολυμπιάδος είναι το έτος πραγματοποίησης τών πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων τού 776.
Επίσης: το 2ο έτος τής 2ης Ολυμπιάδος σημαίνει: έχει περάσει μία πλήρης Ολυμπιάς (η 1η = 4 έτη) και δύο ακόμη έτη από τους 2ους Ολυμπιακούς Αγώνες, άρα 6 έτη από την έναρξη τής 1ης Ολυμπιάδος. Συνεπώς, το 2ο έτος τής 2ης Ολυμπιάδος= 777-6=771. Αλλοιώς: οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν το 772 ( 776-4=772). Πρώτο έτος τής 2ης Ολυμπιάδος είναι το 772, άρα το 2ο έτος τής 2ης Ολυμπιάδος είναι το 771(772-1=771).
Πολλά σημαντικά ιστορικά γεγονότα στην Αρχαία Ελλάδα μάς παραδίδονται με χρονολόγηση επί τή βάσει τής αρίθμησης τών Ολυμπιάδων. Έτσι, Αρχαίοι Έλληνες Ιστορικοί, όπως ο Ερατοσθένης, ο Απολλόδωρος, ο Διόδωρος κλπ, στηριζόμενοι στην χρονολόγηση επί τή βάσει των Ολυμπιάδων, μάς παρέδωσαν πραγματικές και αξιόπιστες χρονολογικές μελέτες ιστορικών γεγονότων τής Αρχαίας Ελλάδος.
Αναφέρουμε ενδεικτικώς δύο παραδείγματα από την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία:
1) Παραδίδεται στις αρχαίες γραπτές πηγές, ότι η Ναυμαχία τής Σαλαμίνος συνέβη κατά το πρώτον έτος τής 75ης Ολυμπιάδος (Ολυμπιάς 75,1).
Για να υπολογίσουμε το έτος πραγματοποιήσεως τής ιστορικής αυτής ναυμαχίας, κατά την χριστιανική χρονολόγηση( πρό Χριστού , μετά Χριστόν), προβαίνουμε στους εξής υπολογισμούς:
α) Όταν συνέβη η ναυμαχία, είχαν παρέλθει 74 πλήρεις Ολυμπιάδες και ένα ακόμη έτος από την 75η Ολυμπιάδα.
β) υπολογίζουμε το πλήθος τών ετών, που περιλαμβάνουν οι 74 Ολυμπιάδες και προσθέτουμε το ένα ακόμη έτος: 74Χ4+1=297 έτη.
γ) Το 297 το αφαιρούμε από το 777 (αφού, όπως έχουμε σημειώσει, το πρώτο έτος τής 1ης Ολυμπιάδος είναι το 776). Είναι, λοιπόν, 777-297=480 π.Χ., κατά την χριστιανική χρονολόγηση.
Δηλαδή, η ναυμαχία τής Σαλαμίνος έλαβε χώραν το έτος 480 π.Χ., κατά την χριστιανική χρονολόγηση.
2) παραδίδεται από τον Έλληνα Ιστορικό, Ηρόδοτο, ότι η Μάχη τού Μαραθώνος μεταξύ Ελλήνων και Περσών έλαβε χώραν κατά το 3ο έτος τής 72ης Ολυμπιάδος (Ολυμπιάς 72,3).
Με όμοιους, όπως ανωτέρω, υπολογισμούς, προκύπτει ότι το κοσμοϊστορικό αυτό γεγονός συνέβη κατά το έτος: 490 π.Χ. κατά την χριστιανική χρονολόγηση (71Χ4+3=287, 777-287=490).
Βέβαια, οι Ολυμπιακοί Αγώνες στον Ιερό τόπο τής Ολυμπίας εκράτησαν, όπως γνωρίζουμε,  επί 1.169 συνεχή έτη (από το 776 π.Χ. μέχρι το 393 μ.Χ. , σύνολο 293 ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ), και δεν κατέρευσαν από μόνοι τους. Τους κατήργησε το 393 μ.Χ. «με φωτιά και τσεκούρι » ο Ισπανός Flavius Theodosius ή Θεοδόσιος Α΄, Αυτοκράτορας τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο επονομασθείς « Μέγας » (!) , ένα έτος ακριβώς πριν πεθάνει, δρομολογώντας έτσι το « πολιτιστικό έργο» τής «νέας Τάξης πραγμάτων», που επιβλήθηκε με την νέα θρησκεία, και το οποίο υλοποιήθηκε με απίστευτες καταστροφές στην Ελλάδα, με εξανδραποδισμούς, βασανιστήρια, εκτελέσεις και δολοφονίες χιλιάδων ελλήνων που πίστευαν στην Αρχαία Ελληνική θρησκεία, με τήν καταστροφή τής Βιβλιοθήκης τής Αλεξάνδρειας, και γενικά με τον βανδαλισμό, και την μετατροπή σε ερείπια αμέτρητων «ειδωλολατρικών» ναών, έργων τέχνης και άλλων μνημείων στην Ελλάδα!
Χρόνια μετά την κατάκτηση τής Ελλάδος από τους Ρωμαίους, επιβλήθηκε στην Ελλάδα η χρονολόγηση από κτίσεως Ρώμης (753 π.Χ.), η οποία συνυπήρχε με την χρονολόγηση επί τή βάσει των Ολυμπιάδων (776 π.Χ.) και με την χρονολόγηση «από Διοκλητιανού» (284 μ.Χ.).
Η χρονολόγηση από την γέννηση τού Χριστού επεβλήθη τον 6ο αιώνα μ.Χ., και την εισηγήθηκε ο Σκύθης μοναχός στην Ρώμη, Διονύσιος ο Μικρός, το 532 μ.Χ. –
Τού ΄Αγγελου Λιβαθινού
Καθηγητή Μαθηματικών- Λυκειάρχη

Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΑΣ ΔΙΔΑΞΑΝ (συνέχεια)

Η χριστιανική θρησκεία διαθέτει εκατοντάδες άγιους, μάρτυρες-ήρωες, ή ενάρετους φιλάνθρωπους με σπουδαίο έργο που αγιοποιήθηκαν μέσα από το λαό. Ωστόσο πίσω από τα εικονίσματα κρύβονται μερικές φορές δολοφόνοι και εγκληματίες κατά συρροήν που όμως... μετανόησαν ή έγιναν «χορηγοί» της Εκκλησίας που τους αγιοποίησε.
Οι «άγιοι-δολοφόνοι» είναι συνήθως αυτοκράτορες, επίσκοποι ή πατριάρχες και γυναίκες σύζυγοι ή μητέρες αυτοκρατόρων που εξαγόρασαν την αγιοποίησή τους με «υπηρεσίες» όπως δωρεές, ανέγερση εκκλησιών, ευνοϊκούς νόμους.
Ο Μέγας Κωνσταντίνος είναι ένας κατά συρροήν δολοφόνος αφού σκότωσε γαμπρό, γιο, εγγονό και τη σύζυγό του μαζί με χιλιάδες θύματα στους πολέμους του. Ο Μέγας Θεοδόσιος βαρύνεται ανάμεσα σε άλλα και με τη Σφαγή του Ιππόδρομου στη Θεσσαλονίκη το 590 μ.Χ. με επτά έως δεκαπέντε χιλιάδες θύματα.
Για τριακόσια χρόνια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνταράσσεται από τον Ιερό Πόλεμο που άρχισε ουσιαστικά όταν ο Θεοδόσιος καθιέρωσε το «θρίαμβο της ορθοδοξίας» και επέβαλε ως επίσημη υποχρεωτική θρησκεία το χριστιανισμό με τη Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδο.
Οι ναοί γκρεμίστηκαν, οι «μάγοι», «μάντεις», ιερείς και «φιλόσοφοι» κάηκαν ζωντανοί μαζί με βιβλία τους. Οι παραβάτες τιμωρούνται με αποκεφαλισμό. Οσοι δεν δέχονται την υποχρεωτική χριστιανική θρησκεία εξορίζονται, στραγγαλίζονται ή -ο φιλόσοφος Σιμωνίδης- καίγονται ζωντανοί.
Το 380 ο Φλάβιος Θεοδόσιος απαγόρευσε -επί ποινή θανάτου- όλες τις άλλες θρησκείες πλην της χριστιανικής. Μοναχοί καίνε και γκρεμίζουν ναούς, πυρπολούν αρχαία ιερά και βιβλία, λιντσάρουν υπόπτους. Τα Ελευσίνια Μυστήρια απαγορεύτηκαν όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ποτάμια αίμα κυλάνε σε όλη τη μεγάλη αυτοκρατορία. Η Σφαγή του Ιππόδρομου που ακολούθησε τέλειωσε με δεκαπέντε χιλιάδες κατακρεουργημένα σώματα.
Ο Ιουστινιανός έκλεισε την Ακαδημία των Αθηνών. Η νομοθεσία του προβλέπει να κατασπαράσσονται από θηρία, να καίγονται στην πυρά, να σταυρώνονται ή να ξεσκίζονται με σιδερόνυχα οι καταγινόμενοι την «μαντικήν» και την «ειδωλολατρίαν». Η Ιατρική απαγορεύεται ως «γνώση διαβόλου». Τα συγγράμματα καίγονται υπέρ της αφαίμαξης και των εξορκισμών. Οσοι μελετούν Μαθηματικά καταδικάζονται σε θάνατο. Και η βάπτιση είναι υποχρεωτική.
Οι ποινές είναι αποκεφαλισμός, πυρά, λιθοβολισμός, εκτύφλωση, ακρωτηριασμός και το μεταλλισθήναι - ισόβια καταναγκαστικά έργα στα μεταλλεία. Μετά το πραξικόπημα και τον αποκεφαλισμό του στρατηγού Αλέξιου Βρανά ο αυτοκράτορας Ισαάκιος Αγγελος πρόσταξε να περιαχθούν στους δρόμους της Πόλης το κεφάλι του κι ένα πόδι καρφωμένα σε παλούκια. Ο Αλέξιος Κομνηνός τον ηγέτη των Βογόμιλων τον έβρασε μέσα σε καζάνι και έστειλε ύστερα το πτώμα του στην οικογένειά του σε ένα κοφίνι.
Πολλοί από τους διώκτες των εχθρών της πίστεως αγιοποιήθηκαν. Τα ονόματα των θυμάτων του Ιερού Πολέμου -φιλόσοφοι, γιατροί, ποιητές, μαθηματικοί- χάθηκαν μέσα στα ερείπια των ναών. Ο βυζαντινός μεσαίωνας ήρθε πιο πριν από τον δυτικό. Από το 354 στους «Αποστολικούς Κανόνες» αναφέρεται:
«Απόφευγε όλα τα βιβλία των Εθνικών. Τι χρειάζεσαι τις ξένες συγγραφείς, τους νόμους και τους ψευδοπροφήτες που οδηγούν τους άφρονες μακριά από την πίστη; Τι βρίσκεις να λείπει από τις εντολές του Θεού και το αναζητάς στους μύθους των Εθνικών; Αν επιθυμείς να διαβάζεις ιστορίες έχεις το βιβλίο των Βασιλειών, αν ρητορική και ποιητική έχεις τους Προφήτες, έχεις τον Ιώβ, έχεις τις Παροιμίες, όπου θα βρεις σοφία μεγαλύτερη από κάθε ποιητική και σοφιστική, γιατί αυτά είναι τα λόγια του Κυρίου, του μόνου σοφού».
Χρονολόγιο
* 324 Ο Κωνσταντίνος λεηλατεί το Μαντείο του Απόλλωνος στη Μίλητο και θανατώνει με βασανιστήρια όλους τους ιερείς του με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Στο όρος Αθως καταστρέφονται τα ελληνικά Ιερά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΟ ΙΕΡΟΝ ΑΘΩΣ ή ΑΛΣΟΣ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΑΡΤΕΜΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑIΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ...
* 364 Στα χρησιμοποιούμενα βασανιστήρια κατά των Εθνικών προστίθεται ο κατακομματιασμός με σιδερένια άγκιστρα.
* 365 Εδικτο απαγορεύει στους Εθνικούς αξιωματικούς να διατάσσουν χριστιανούς στρατιώτες. Καίγονται βιβλία και οι συγγραφείς ρίχνονται στις φυλακές. Πολλοί καίγονται ζωντανοί, αποκεφαλίζονται ή στραγγαλίζονται ύστερα από φρικτά βασανιστήρια, όπως ο φιλόσοφος Σιμωνίδης.
* 380 Ο αυτοκράτωρ Φλάβιος Θεοδόσιος απαγορεύει όλες τις θρησκείες πλην της χριστιανικής.
* 387 Εις θάνατον καταδικάζονται ακόμη και όσοι απλώς μελετούν βιβλία σχετικά με την επιστήμη των Μαθηματικών.
* 389 Πλήθη μοναχών καταστρέφουν αγάλματα, βωμούς και ιερά, λιντσάρουν Εθνικούς και καίνε βιβλιοθήκες. Ο όχλος διαπομπεύει και λιθοβολεί ιερείς.
* 392 Οι «διωγμίτες» εισβάλλουν στη Σαμοθράκη και σφάζουν τους ιερείς των Καβείριων Μυστηρίων. Καταστροφή του Μαντείου του Αμμωνος Διός στην Αφυτο της Χαλκιδικής. Στις αίθουσες των δικαστηρίων «κυλούν ρυάκια αίματος», γράφει ο Λιβάνιος.
* 396 Οι Εθνικοί ιερείς στερούνται όλων των προνομίων τους και τους απαγορεύεται να ιερουργούν.
* 409 Η Εθνική Θρησκεία περνά έκτοτε οριστικώς στην παρανομία όπως και η Αστρολογία.
* 415 Λίγο πριν από το Πάσχα, η Εθνική φιλόσοφος Υπατία δολοφονείται από τον χριστιανικό όχλο της Αλεξάνδρειας που την έκοψε κομμάτια και την έκαψε.
* 528 Καταργούνται οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Οι εξεγέρσεις των Ελλήνων πνίγονται στο αίμα με σαράντα χιλιάδες νεκρούς. Υποχρεωτική βάπτιση με διάταγμα του Ιουστινιανού.
* 529 Κλείνει η Ακαδημία των Αθηνών. Οι επτά τελευταίοι διδάσκαλοι καταφεύγουν στον βασιλιά των Περσών Χοσρόη.
Περισσότερα: Άγριοι και δολοφόνοι

Τρίτη, 26 Αυγούστου 2014

"ΠΕΡΙΔΕΡΑΙΟ"...ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ!

Το πρόσθιο μέρος του λαιμού μας ονομάζεται "δέρη" ή "δειρή" (ενώ το όπισθεν "αὐχήν" = αυχένας).
Η πρόθεση "περί" φανερώνει την κίνηση "γύρω-γύρω", όπως "περίβολος", "περίμετρος" κ.α.
Γύρω (περί) του λαιμού μας (τῆς δέρης μας) τοποθετούμε το "περιδέραιον"!
Για άλλη μια φορά βλέπουμε πως η ελληνική γλώσσα φανερώνει ακριβώς την έννοια της κάθε λέξεως (σε αντίθεση με την λέξη "κολιέ" που χρησιμοποιούμε πιο συχνά, αλλά που δεν φανερώνει απολύτως τίποτα σχετικά με την ιδιότητα/ σημασία του αντικειμένου).
Μία από τις πολύ όμορφες ιστορίες της Ελληνικής Μυθολογίας είναι αυτή του περιδέραιου της Αρμονίας που επιθυμούσε διακαώς η Εριφύλη...

ΕικόναΟ Πολυνείκης προσφέρει στην Εριφύλη το περιδέραιο της Αρμονίας. Ερυθρόμορφη οινοχόη  περ. –450 , –440, Μουσείο του Λούβρου.

Η ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥΣ

Ζήτησαν να πάνε στην Αμφίπολη να βοηθήσουν στην ανασκαφή.
Μία άγνωστη πτυχή των όσων έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην Αμφίπολη Σερρών, έφερε στο φως η εφημερίδα Παραπολιτικά. Σύμφωνα με όσα είπε ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης Σερρών Γιάννης Μωυσιάδης, Σκοπιανοί Αρχαιολόγοι ζήτησαν να έρθουν από την γειτονική χώρα και να συνδράμουν στις ανασκαφές. Ο αντιπεριφερειάρχης αρνήθηκε την βοήθεια, απαντώντας με εμφανή δόση ειρωνείας ότι αν βρεθεί επιγραφή στα… σλαβικά, θα τη στείλει στα Σκόπια!

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2014

ΜΗΛΙΑΙ - ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Οι Μήλιοι, όπως γράφει ο Πλούταρχος, κατόπιν εντολής του θεού, και με αρχηγόν τον νέον και ωραίον άνδρα Νυμφαίον, κατόπιν ταλαιπωριών, λόγω καταστροφής των πλοίων τους, όταν προσήγγισαν την Καρίαν και εξήλθον εις την ξηράν, αποίκισαν ένα χώρο δίπλα στην πόλιν Κρύασσαν, που τους παρεχώρησαν οι εκεί κάτοικοι είτε από φόβο είτε από ευσπλαχνίαν.
Μόλις, λοιπόν, διεπίστωσαν ότι οι Μήλιοι επολλαπλασιάζοντο επικινδύνως, οι Κάρες σκέφθηκαν να τούς εξοντώσουν και εμηχανεύθησαν κάποιαν ευωχίαν η κάποιο συμπόσιο.
Έτυχε τότε να έχη ερωτευθή τον Νυμφαίον μία νεαρά παρθένος, που ελέγετο Καφένη, η οποία εκμυστηρεύθηκε το μυστικό στον αγαπημένο της.
Πράγματι. Μόλις οι Κάρες προσποιήθηκαν ότι θέλουν να τούς προσκαλέσουν σε γεύμα, αλλά χωρίς τις γυναίκες τους, ο Νυμφαίος απήντησε ότι τούτο δεν είναι πρέπον και δεν μπορεί να γίνη διότι πρέπει να τούς συνοδεύουν απαραιτήτως οι γυναίκες των.
Έτσι, λοιπόν, αφού ο Νυμφαίος είπε τα πραχθέντα στους Μηλίους, τούς συμβούλευσε να πάνε μεν αυτοί άοπλοι, αλλά οι γυναίκες τους να κρύβουν μέσα στα πόδια τους από ένα ξίφος και να κάθονται κοντά στον άνδρα τους.
Όταν εις το μέσον του δείπνου εδόθη το σύνθημα εις τούς Κάρες και οι Έλληνες κατάλαβαν τι επρόκειτο να συμβή, οι γυναίκες άνοιξαν ταυτόχρονα τούς κόλπους των και οι άνδρες, λαβόντες τα ξίφη, επετέθησαν κατά των βαρβάρων για να τους φονεύσουν όλους, με αποτέλεσμα να κατακτήσουν την χώρα, να την καταστρέψουν και να κτίσουν στην θέση της παλιάς πόλεως την Νέαν Κρύασσαν! Περιττόν να πούμε, ότι η Καφένη έλαβε σύζυγον τον Νυμφαίον και έχαιρε τιμής και ευγνωμοσύνης εκ μέρους των Ελλήνων.
Άγγελου Π. Σακκέτου

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΝΕΟΝ ΠΝΕΥΜΑ

Αποσπάσματα από το έργο «Νέον Πνεῦμα» ενός μεγάλου Έλληνα διανοητή, κατά πολλούς ενός προφήτη του Ελληνισμού, του Περικλή Γιαννόπουλου.
________________________________________
ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΥΤΕ ΑΥΤΗ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΑΣ ΟΥΤΕ ΑΥΤΟΙ ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΣΕΙΣ, ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΣΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΕΙΣΘΕ ΑΛΛΟΙ [...]
Τ Κακν πο Σς κατατρώγει εναι βαθύτερον π ,τι δύναται ν φαντασθ Τωριν μαθς Φαντασία.
Πεθαίνετε, διότι σκοτώσατε τό: ΠΝΕΥΜΑ.
νόσω δν ναστηθ κα ναστηλωθ τ ΠΝΕΥΜΑ, δύνατον ν ρχίσ  πάρχουσα: ΖΩΝΤΑΝΗ ΕΛΛΑΣ.
σκοτώσατε τν λληνικν ΝΕΟΤΗΤΑ.
Κα θνος χωρς ΝΕΟΛΑΙΑΝ εναι νοιξις χωρς ΑΝΘΗ.
Κάτω  λλς τν: ΨΗΦΩΝ, τν ΜΙΣΘΩΝ, τν ΧΑΡΤΟΠΑΙΚΤΩΝ κα τν ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ.
Πτωματομανες, ξεκολλήσετε π τ Πτώματα. Παύσετε τν Πτωματοφαγίαν. Δι ν πάρξ Ἀὴρναπνεύσιμος πρς Ζωήν: ΘΑΨΕΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΤΩΜΑΤΑ.
Ξυπνήσετε, γερθτε.
Κα παναστατήσετε κατ το αυτο Σας.
Κα ναβαπτισθετε ες τ Θεον Φς τς Γς Σας κα ες τ Παραδείσεια λληνικ Νερά. Θ ξέλθετε: ΖΩΝΤΑΝΟΙ.
Κα θ ξέλθετε: ΕΛΛΗΝΕΣ.
(Περικλής Γιαννόπουλος"Νέον Πνεύμα"1906)

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ-ΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.
ΚΑΘΕ ΟΝΟΜΑ ΘΕΩΝ  ΚΑΙ ΘΕΑΙΝΩΝ, ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΚΑΛΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ.   
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΘΝΗΤΟΙ (ΒΡΟΤΟΙ) ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΗΝ ΧΘΟΝΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΘΛΟΥΣ -ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ, ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΗΜΙΘΕΟΙ. ΑΦΗΝΑΝ ΤΟ ΓΗΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΦΤΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ, ΑΝΕΒΑΙΝΑΝ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ.
 ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΨΥΧΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΤΑΣΗ, ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, ΤΗΝ ΑΙΘΕΡΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ.
 ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΨΑΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΗΜΙΘΕΑ, ΓΙΑΤΙ Η ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΘΟΝΙΑ ΥΠΟΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΒΑΙΝΑΝΕ ΣΤΟ ΑΙΘΕΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΘΛΟ.
Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΠΝΕΥΜΑ, ΖΕΥΓΑΡΩΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΑΙΑ-ΥΛΗ, ΟΣΩΤΟΥ Ο ΚΡΟΝΟΣ -ΧΡΟΝΟΣ ΚΟΒΕΙ ΤΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΑΙΩΝΙΑ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΠΛΕΟΝ ΤΑ ΜΕΛΛΟΝΤΑ, ΓΙΑΤΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ -ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΝΕ ΛΗΣΜΟΝΗΣΕΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΗΡΘΑΝ ΚΑΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΝΕ.
ΤΟΤΕ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΦΟΜΟΙΩΝΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΡΑΠΟ ΤΟΥ ΑΤΕΡΜΟΝΟΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΜΑΣ.
ΕΠΕΙΤΑ Ο ΔΙΑΣ Η ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΦΥΛΑΚΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΤΙΤΑΝΕΣ, ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ, ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ (ΜΗΤΙΔΑ), ΤΗΝ ΥΠΟΣΕΙΝΗΔΗΣΗ (ΗΡΑ) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥ ΔΙΟΣ, ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΣΥΝΕΙΔΗΣΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣ Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΡΗΣ, ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΨΗΧΗΣ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΖΩΩΔΗ ΕΝΣΤΚΤΑ, ΕΓΩΙΣΜΟ, ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑ ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΟΥ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΩΤΑ ΚΑΘΗΣΥΧΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΧΙΜΟ ΑΡΗ ΚΑΙ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΟΝΩΣΗ.
Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ Ο ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ Η ΣΕΛΗΝΗ( ΜΗΝ)-ΜΗΤΙΣ-ΑΡΤΕΜΙΣ-ΕΣΤΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΕΛΞΗΣ ΔΙΕΓΕΙΡΕΙ ΤΑ ΥΓΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ.
ΤΕΛΟΣ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΘΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ, ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΥΝΕΕΠΙΚΟΥΡΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΔΥΜΗ ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ (ΤΗΝ ΑΣΠΙΛΗ-ΑΓΝΗ-ΑΔΟΛΗ) ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΒΕΛΗ ΤΟΥΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ.
ΤΕΛΙΚΑ Η ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ….. ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ Α-ΛΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΡΟ-ΕΛ- ΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑ-ΑΣΤΡΙΚΗΣ ΜΑΣ ΥΠΑΡΞΗΣ.
ΕΛ-ΛΗΝΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ ΟΜΟΡΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡ-ΗΦΑΝΕΙΑ…….ΕΡΡΩΣΘΕ ΕΣ ΑΕΙ!!!
ΛΥΚΑΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ!

Σάββατο, 23 Αυγούστου 2014

8η ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΑ ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ΣΕΡΡΩΝ - ΑΣΤΡΟΠΥΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

Η Αστροπύλη και ο πολιτιστικός σύλλογος Άνω Βροντούς σας προσκαλούν στις τριήμερες εκδηλώσεις της 8ης Αστροβραδιάς 2014, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-24 Αυγούστου 2014 στην Άνω Βροντού Σερρών.

8η Αστροβραδιά στην 'Ανω Βροντού | Ημερολόγιο πόλης - Σέρρες

Παρασκευή, 22 Αυγούστου 2014

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία αποτελεί μία εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, φυσική και όχι ιδρυθείσα, Θρησκεία, η οποία βασίζεται επάνω στην αλήθεια του Κόσμου, αντί σε διάφορες ονειροπολήσεις για τον Κόσμο, και δέχεται την πραγματικότητα όπως εκείνη είναι, αντί όπως την θέλει να είναι η ανθρώπινη ανασφάλεια. Αναγνωρίζει την Δικαιοσύνη και την Αρμονία ως κυρίαρχους νόμους του Σύμπαντος, αντί να προβάλλει με βέβηλο τρόπο διάφορα ανθρώπινα ή ζωώδη συναισθήματα (λ.χ. αγάπη, φόβο, ζήλεια, κ.ο.κ.) στις σφαίρες των Θεών. Δεν ηθικολογεί, δεν δικάζει υποτιθέμενους αμαρτωλούς, ούτε εκφοβίζει ανασφαλείς ανθρώπους, αλλά διδάσκει τον άνθρωπο την ύψιστη σοφία τού να αποδέχεται την πραγματικότητα, να συμμετέχει σε αυτή και να τιμά όλα εκείνα που την συνέχουν (δηλαδή τους φυσικούς νόμους και τους Θεούς).
Βλάσης Γ. Ρασσιάς, 2007 http://rassias.gr/1064.htm

_____________________________________
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - Welcome To This World

Πέμπτη, 21 Αυγούστου 2014

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

Ο Έρως. Είναι ο αρχαιότερος των Θεών και υπεύθυνος για κάθε δημιουργία (ΗΣΙΟΔΟΣ ΘΕΟΓΟΝΙΑ).
 Ο Φτερωτός Θεός που έχει την δύναμη να κατευνάζει μέχρι και τους πολέμους, (ΕΡΩΣ ΑΝΙΚΑΤΕ ΜΑΧΑΝ), όπως ο Σοφοκλής το αναφέρει στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ, και Θεούς και Ανθρώπους να ενώνει.
Την ομορφιά και το κάλλος του ερωτεύτηκε η ψυχή, και μην μπορώντας να αντισταθεί στην τέλεια φύση του, συνευρέθηκε στην κλίνη του. Ήταν η μοναδική θνητή που μπόρεσε και αντίκρισε την τέλεια και άψογη μορφή του. Και ο Έρως όμως ενόσω την είχαν ενημερώσει ότι, δεν πρέπει να δει το πρόσωπο του αυτή παράκουσε τις εντολές των θεών, αυτός την συγχώρεσε και όχι μόνο μια φορά, και στο τέλος ανάγκασε έως και την μητέρα του την Αφροδίτη, να την κάνουν Αθάνατη.
Έτσι για να μπορέσει η ψυχή να γίνει αθάνατη, πρέπει να εναρμονιστεί με τον Έρωτα και να μπορέσει να ξεπεράσει την επίγεια (Πάνδημη) Αφροδίτη και να φτάσει στην Ουράνια Αφροδίτη.
ΑΝ Ο ΕΡΩΤΑΣ ΖΕΙ - ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΣ & MΟREIRA

Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΛΗΘΗ; ΟΙ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ Η ΟΠΟΙΑ ΗΔΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ.

Τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες έδρες σπουδών του εξωτερικού, δυστυχώς όμως όχι και στις ελληνικές πανεπιστημιακές έδρες, υπάρχει μια αλλαγή στάσης απέναντι στα Αρχαία Ελληνικά συγγράμματα. Μετά την ανακάλυψη του αστρολάβου των Αντικυθήρων και των λειτουργιών που εκτελούσε, πολλοί ειδήμονες αντιλήφθηκαν ότι αυτά που γνώριζαν για την Αρχαία Ελλάδα είναι ελλιπέστατα.
Ο υπολογιστής των Αντικυθήρων υπολογίζει τις κινήσεις των αστεριών και είναι για την Αρχαιότητα υψηλής τεχνολογίας και από πλευράς ακρίβειας κατασκευής και από πλευράς μαθηματικής δομής (οι Αμερικανοί έχουν φέρει ειδικό τομογράφο για να «δουν» στο εσωτερικό του και ίσως πλέον ότι έχει μέσα «διαφορικά» γρανάζια). Αντιλήφθηκαν, λοιπόν, ότι αυτό που ονομάζουμε Μυθολογία είναι ουσιαστικά και σε μεγάλο βαθμό κωδικοποιημένη, κρυφή Ιστορία η οποία αποκρύπτεται εσκεμμένα από αφανή κέντρα, που προωθούν την «Παγκοσμιοποίηση».
Για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο μηχάνημα πρέπει να γνωρίζουν άψογα μεταλλουργία (φαντάζεστε τι χρειάζεται για να φτιαχτεί ένα γρανάζι, ενός εκατοστού;
Πόσο καθαρό πρέπει να είναι το μέταλλο;
Πώς φτιάχτηκε τόσο λεπτό έλασμα;
Πώς κόπηκαν όλα τα δόντια ίσα;
Φυσικά, αυτός που έφτιαξε το μηχάνημα γνώριζε το ηλιοκεντρικό σύστημα γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσε το μηχάνημα τις κινήσεις των πλανητών.
Το τραγικό για την Ελλάδα και κάποιες άλλες χώρες του εξωτερικού είναι ότι διδάσκεται ακόμα στα σχολεία όλων των βαθμίδων ότι οι Έλληνες πίστευαν ότι η Γή είναι επίπεδη και επιπλέει στα νερά!
Οι κατεστημένες λοιπόν αντιλήψεις περί Μυθολογίας είναι μεσαιωνικές και πρέπει να αρχίσει μια νέα αντίληψη η οποία ήδη κατοχυρώνεται με καινούριες έρευνες και ανακαλύψεις.
Πώς φτάσαμε να διδασκόμαστε για την Ινδοευρωπαϊκή καταγωγή των Ελλήνων από το κέντρο της Ασίας και για την καταγωγή του ελληνικού αλφαβήτου από το φοινικικό όταν δεν έχουν βρεθεί πινακίδες ή άλλα αρχαιολογικά ευρήματα που να πιστοποιούν την ύπαρξη Ινδοευρωπαϊκού πολιτισμού όπως αναφέρεται στην κεντρική Ασία;
Όλοι ξέρουμε ότι από το σύνολο της ελληνικής βιβλιογραφίας έχει σωθεί μόνο το 2% και αυτό το 2% είναι χιλιάδες βιβλία.
Πώς γίνεται εμείς, πήραμε το αλφάβητο από τους Φοίνικες, φτιάξαμε τεράστιο πολιτισμό και αφήσαμε χιλιάδες συγγράμματα, ενώ οι Φοίνικες, οι υποτιθέμενοι του αλφαβήτου δεν έχουν αφήσει ούτε βιβλία, ούτε μαρμάρινες πλάκες σε ελληνική αλφάβητο και φυσικά ούτε αστρονόμους ούτε φιλόσοφους. Ούτε έναν για δείγμα.
Η απάντηση για αυτά τα παράδοξα βρίσκεται αν εξετάσει κανείς ποια κέντρα προωθούν την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία και ποιοι τους χρηματοδοτούν.
Τον τελευταίο χρόνο ένα επιπλέον στοιχείο και περίεργο γεγονός δημιουργεί περισσότερα ερωτηματικά:
Η ιστορία ξεκινάει όταν ο Μ. Ναπολέων κατέλαβε το Βατικανό και έστειλε ανθρώπους του να ερευνήσουν τις απέραντες στοές με τις βιβλιοθήκες του.
(Είναι γνωστό στους ερευνητές ότι υπάρχουν χιλιάδες παμπάλαια συγγράμματα στις στοές του Βατικανού, κυρίως στην Αρχαία Ελληνική και λατινική γλώσσα, τα οποία δεν είναι καν αρχειοθετημένα. Τελευταία έχει αρχίσει η αρχειοθέτησή τους).
Κάποια από τα βιβλία τα κατάσχεσε, τα πήρε στο Παρίσι για να τα μελετήσουν οι Γάλλοι καθηγητές ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Έλληνας Αθανάσιος Σταγειρίτης (Τότε ο μόνος τρόπος μελέτης ήταν η ανάγνωση και η κράτηση σημειώσεων καθώς δεν ήταν εύκολη η αντιγραφή).
Μετά την ήττα του Ναπολέοντα το Βατικανό τα διεκδίκησε δικαστικά και τα ξαναέκλεισε στα υπόγειά του και δεν επιτρέπεται η μελέτη τους από τους ερευνητές!
Ο Σταγειρίτης με τις σημειώσεις του μετά από χρόνια εξέδωσε πέντε τόμους οι οποίοι εκδόθηκαν λίγο πριν το θάνατό του. Το περίεργο είναι ότι το Βατικανό ενοχλήθηκε και προφασιζόμενο πνευματικά δικαιώματα ζήτησε και πέτυχε την απόσυρση των βιβλίων από την αγορά εκείνης της εποχής.
Ξαφνικά…
… ένας εκδότης παραλαμβάνει άγνωστο πώς, μικροφίλμ με τα βιβλία του Σταγειρίτη και επανεξέδωσε τα βιβλία. Κυκλοφόρησαν σε κάποια αντίτυπα και είναι δύσκολο να βρεθούν, εκτός από κάποια βιβλιοπωλεία της Αθήνας κυρίως, με τον τίτλο ΩΓΥΓΙΑ.
Όταν οι Αρχαίοι ήθελαν να μιλήσουν για την Αρχαία Ιστορία τους τότε έλεγαν: «Την εποχή του Ωγύγου, έγινε το τάδε γεγονός….». Ο Ωγυγος ήταν πανάρχαιος πρόγονος για τους Αρχαίους μας προγόνους. Τότε έγινε ο κατακλυσμός του Ωγύγου (η Αρχαία Ελληνική Μυθιστορία αναφέρει τρείς κατακλυσμούς, σε αντίθεση με τη Παλαιά Διαθήκη που περιγράφει μόνο έναν). Ωγυγία λοιπόν είναι η Ιστορία των Αρχαίων μας προγόνων , οι Τιτάνες, οι Θεοί, οι ήρωες, οι άθλοι τους, πρέπει να θεωρούνται πια πραγματικά γεγονότα και πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού πραγματοποιούν τις έρευνές τους με βάση αυτή τη παραδοχή (ψάξτε τις έρευνες στην Λατινική Αμερική, στην Ινδονησία, την αποστολή της Μυθωδίας με ραδιοτηλεσκόπιο στο Διάστημα-θα να φερθούμε σε άλλο άρθρο).
Το γεγονός ότι κι εμείς τους ονομάζουμε μύθους και όχι παραμύθια δείχνει ότι έχουν κάποιο μακρινό συμβολισμό;
Γιατί δεν κυκλοφορούν αυτά τα βιβλία; Όποιος μπορέσει να βρει αντίτυπο και να το μελετήσει πραγματικά αξίζει…
Είναι φανερό ότι ζούμε σε πολύ σκοτεινές εποχές.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΜΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

"Της γενιάς μου τα παιδιά" είναι ένα τραγούδι που παρουσιάζει την κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά και περνάει ένα μήνυμα αισιοδοξίας πως με τη δύναμη της αγάπης θα ξεπεράσουμε όλες τις δυσκολίες!
(Τώρα Που Σε Βρήκα Τώρα Δεν θα φύγεις απ' τη Χώρα...)

Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ

Όστις αυτός ή φρονείν μόνος δοκεί, ή γλώσσαν, ήν ουκ άλλος, ή ψυχήν έχειν, ούτοι διαπτυχθέντες ώφθησαν κενοί 
(Όποιος νομίζει πως μόνο αυτός σκέπτεται λογικά, ή πως έχει λόγο ή ψυχή, που άλλος δεν τα έχει, κενός αυτός θα ευρεθεί, όταν κοιτάξουν μέσα του)
Σοφοκλής (Αντιγόνη 707-709)
Η αλαζονεία, κατά την Ψυχολογία, είναι το γνώρισμα της συμπεριφοράς του ανθρώπου, που πηγάζει από την υπερτίμηση του εαυτού του. Ή αλλιώς:
«Αλαζονεία έξις προσποιητή (εστί), αγαθών μη υπαρχόντων», κατά τον Πλάτωνα και «η αλαζονεία δόξει είναι προσποίησις τις αγαθών ουκ όντων» (Η ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) (Θεόφραστος: Χαρακτήρες 23).
Ο αλαζόνας απομονώνει ουσιαστικά τον εαυτό του από τους συνανθρώπους του και, θεωρώντας τους άλλους κατώτερους, τους χρησιμοποιεί πολλές φορές σαν αντικείμενα και τους ταπεινώνει. Το πιο προσφιλές του μέσον είναι η καθ' αυτό ειρωνεία [όχι, δηλαδή, η λεγόμενη λογοτεχνική ή αυτή η χάριν αστειασμού λεγόμενη].
Ο αλαζόνας βρίσκεται ψηλά στην συνείδηση του και την αυτοεκτίμησή του, αλλά χαμηλά στην συνείδηση των συνανθρώπων του και την εκτίμηση των γύρω του. Ο “κακοήθης”, θα λέγαμε, εγωισμός είναι η τάση του ατόμου να προβάλει και να αγαπά τον εαυτό του. Ο ατομισμός, η έπαρση, η υπεροψία και φυσικά η αλαζονεία είναι αποχρώσεις του ίδιου του εγωισμού, σε ακραία μορφή. [Πάντως δεν θα πρέπει ο εγωισμός ή υπερηφάνεια, ως έννοια, να παίρνει συλλήβδην αρνητικά χαρακτηριστικά, διότι υπάρχει και ο καλός νοούμενος εγωισμός που οδηγεί στην άμιλλα και στην πρόοδο, επιστημονική, κοινωνική, ιατρική, κ.α. Άλλωστε, σύγχρονες έρευνες έδειξαν ότι η έκφραση της υπερηφάνειας είναι παγκόσμια σε όλους τους πολιτισμούς και υπάρχει και στα παιδιά από την ηλικία των τεσσάρων ετών.]
Αντίθετα η αυτογνωσία, που είναι η γνώση του εαυτού μας, των αρετών ή αδυναμιών μας, φαίνεται ως κάτι το σκληρό γι’ αυτούς που θέλουν να διατηρούν προσωπείο, είναι όμως ευλογία για όσους αγαπούν την αλήθεια.
Από τους Προωκρατικούς ακόμη φιλοσόφους διακρίνουμε την αποστροφή των Αρχαίων προς το πάθος αυτό και τους ανθρώπους που κατέχονται απ' αυτό. Έτσι ο Ηράκλειτος έλεγε: «Οίησις προκοπής εγκοπή», δηλαδή, η αλαζονεία είναι εμπόδιο στην προκοπή.
Ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος πίστευε πως: “τα μεν υψηλά ταπεινούν, τα δε ταπεινά υψούν”. Ο Βίας, ένας άλλος σοφός, έλεγε «ό,τι αν αγαθό πράττης, θεούς, μη σεαυτόν αιτιών», ότι καλό κάνεις να το αποδίδεις όχι στον εαυτό σου αλλά στους θεούς, ενώ ο Όμηρος συμπλήρωνε: «Συγκράτησε την περήφανη καρδιά σου γιατί δεν ταιριάζει να έχεις ανήλεη ψυχή, ακόμα και οι Θεοί λυγίζουν που έχουν από όλα μεγαλύτερο, (και) το μεγαλείο και τη δύναμη.»
Αιώνες αργότερα ο Πλάτων δείχνει τους αντίθετους δρόμους που ακολουθούν η διακαιοσύνη και η αλαζονεία: «Εκείνος που θέλει να γίνει άριστος, δεν πρέπει να αγαπά περισσότερο τον εαυτό του, μήτε τα δικά του, αλλά τα δίκαια.» (Νόμοι, 732 Α), ενώ ο περισσότερο ορθολογιστής Αριστοτέλης διατείνεται: «Ο εγωισμός, είναι το είδος της αγάπης το οποίο δικαίως δυσφημίστηκε, γιατί δεν είναι η αγάπη προς τον εαυτό μας, αλλά ένα πάθος αχαλίνωτο από τον εαυτό μας, πάθος ολέθριο το οποίο παρασύρει το φιλάργυρο τους».
του Κων.Α.Οικονόμου δασκάλου του 32ου Δ. Σχ. Λάρισας – συγγραφέα
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Αρχειοθήκη ιστολογίου